கணிப்புகள்

வீடு கட்ட / வாங்க

யோக ஜாதகத்தை கணிக்க

199

49

Order Now

10 ஆண்டு ஜாதகம்

(ராசி, கிரக பரிகாரங்களுடன்)

499

99

Order Now

திருமண பொருத்தம்

கணிக்க (PRO - விரிவாக)

200

99

Order Now

உங்களது வாழ்க்கை

பயணத்தைக் கணிக்க

999

299

Order Now

உங்களது வாழ்க்கை ஜாதகம்

மற்றும் ஜோதிட ஆலோசனை பெற்றிட

1499

699

Order Now

செல்வ ஜாதகத்தை

கணிக்க

350

199

Order Now

செல்வ ஜாதகம் + 5 ஆண்டு ஜாதகம்

பரிகாரங்களுடன்

750

248

Order Now

உங்கள் குழந்தையின்

ஜாதகத்தை கணிக்க

400

199

Order Now

உங்கள் ஜாதகத்தை

கணிக்க

100

30

Order Now

செல்வ ஜாதகம் + வாஸ்து கிரகலட்சுமி

799

599

Order Now

Popular Searches

வாழ்க்கை ஜாதகம் | செல்வ ஜாதகம் | திருமண பொருத்தம் (விரிவாக) | ஒரு பக்க ஜாதகம் | குழந்தை ஜாதகம் | வீடு கட்ட / வாங்க யோக ஜாதகம் | 10 ஆண்டு ஜாதகம் | செல்வ ஜாதகம் | வாழ்நாள் ஜாதகம் மற்றும் ஜோதிட ஆலோசனை | செல்வ ஜாதகம் + 5 ஆண்டு ஜாதகம்