உங்கள் ஜாதகத்தை கணிக்க

Price : 100
Offer Price : 30

Number of pages:
More than 1 pages in this report

Type of format:
PDF report delivery

மாதிரி PDF

மாதிரி PDF

விளக்கம்

உங்களது பிறந்த நேரம், தேதி மற்றும் இடத்தை மட்டும் கொடுத்தாலே, நீங்கள் பிறந்த நேரத்தின்படி, உங்களது இராசி, நட்சத்திரம், லக்கினம், இராசிக்கட்டம், நவாம்சக்கட்டம் ஆகிய அனைத்து தகவல்களும் அடங்கிய சுருக்கமான ஜாதகத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

குறிப்பு: ஜாதக பொருத்தத்தை கட்டணம் செலுத்தி இரண்டு நாட்களில், பி.டி.எப் (PDF) வடிவில், MY ORDERS பகுதியில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

59 வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள் மட்டுமே ஜாதகம் பெற முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆர்டர் செய்வதில் சந்தேகம் இருப்பின் தொடர்புகொள்ள : +91 9025 809914

Most Popular Products

உங்களது வாழ்க்கை

பயணத்தைக் கணிக்க

999

299

Order Now

செல்வ ஜாதகத்தை

கணிக்க

350

199

Order Now

செல்வ ஜாதகத்தை

கணிக்க

350

199

Order Now

Popular Searches

வாழ்க்கை ஜாதகம் | செல்வ ஜாதகம் | திருமண பொருத்தம் (விரிவாக) | ஒரு பக்க ஜாதகம் | குழந்தை ஜாதகம் | வீடு கட்ட / வாங்க யோக ஜாதகம் | 10 ஆண்டு ஜாதகம் | செல்வ ஜாதகம் | வாழ்நாள் ஜாதகம் மற்றும் ஜோதிட ஆலோசனை | செல்வ ஜாதகம் + 5 ஆண்டு ஜாதகம்