வளர்பிறை சுப முகூர்த்த நாட்கள்

ஜனவரி - 2023 (மார்கழி - தை)

18
புதன்
20
வெள்ளி
23
திங்கள்
26
வியாழன்
27
வெள்ளி

பிப்ரவரி - 2023 (தை - மாசி)

01
புதன்
03
வெள்ளி
10
வெள்ளி
12
ஞாயிறு
16
வியாழன்
19
ஞாயிறு
23
வியாழன்

மார்ச் - 2023 (மாசி - பங்குனி)

30
வெள்ளி
09
வியாழன்
10
வெள்ளி
13
திங்கள்
17
வெள்ளி
23
வியாழன்
27
திங்கள்

ஏப்ரல் - 2023 (பங்குனி - சித்திரை)

10
திங்கள்
16
ஞாயிறு
23
ஞாயிறு
24
திங்கள்
26
புதன்
27
வியாழன்

மே - 2023 (சித்திரை - வைகாசி)

04
வியாழன்
11
வியாழன்
14
ஞாயிறு
22
திங்கள்
24
புதன்
25
வியாழன்

ஜூன் - 2023 (வைகாசி - ஆனி)

01
வியாழன்
05
திங்கள்
07
புதன்
08
வியாழன்
09
வெள்ளி
28
புதன்
29
வியாழன்

ஜூலை - 2023 (ஆனி - ஆடி)

05
புதன்
07
வெள்ளி
09
ஞாயிறு

ஆகஸ்ட் - 2023 (ஆடி - ஆவணி)

20
ஞாயிறு
21
திங்கள்

செப்டம்பர் - 2023 (ஆவணி - புரட்டாசி)

03
ஞாயிறு
10
ஞாயிறு
11
திங்கள்
13
புதன்
17
ஞாயிறு

அக்டோபர் - 2023 (புரட்டாசி - ஐப்பசி)

18
புதன்
20
வெள்ளி
25
புதன்
27
வெள்ளி

நவம்பர் - 2023 (ஐப்பசி - கார்த்திகை)

01
புதன்
10
வெள்ளி
12
ஞாயிறு
16
வியாழன்
19
ஞாயிறு
23
வியாழன்
24
வெள்ளி
29
புதன்

டிசம்பர் - 2023 (கார்த்திகை - மார்கழி)

01
வெள்ளி
07
வியாழன்
08
வெள்ளி
10
ஞாயிறு
14
வியாழன்


omtamilcalender